Започна почистването и на речните корита

0
603

 

     Множеството отпадъци, изхвърлени в и около реките, са не само неприятна гледка. Те могат да предизвикат и сериозни последици, както за рибите и земноводните, обитаващи водите, така и за здравето на хората.
 Община Велинград започна почистването на речните корита от нерегламентираните замърсявания. Най-напред бяха отстранени отпадъците около бетоновия мост на р. Чепинска в района на стария гробищен парк в кв. Лъджене.
    Постепенно ще бъдат почистени поречията в урбанизираните територии. Контролът по отношение на нарушителите ще бъде много строг и ще се налагат санкции.

Вашият коментар