Община Велинград стартира нова социална услуга

0
377

   Община Велинград стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа„ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 
     Община Велинград обявява, че от 19.03.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. Тя представлява специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „ Социален асистент”. Повече подробности на следния линк: http://m.velingrad.bg/?p=48178
     Кандидатите за потребители, които искат да заявят желанието си да ползват социалната услуга по настоящ адрес мгат да намерят необходимите документи за кандидатстване на следния линк: http://m.velingrad.bg/?p=48175

Вашият коментар