Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отправят предизвикателство към всички ученици от V-ти до VIII-ми клас

0
47

        Община Велинград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни отправят предизвикателство към всички ученици от V-ти до VIII-ми клас от училищата на територията на община Велинград.

Вашият коментар