Стартира прием на документи за потребители на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

0
326

    Община Велинград стартира прием на документи за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“. Кандидатите за потребители могат да подават заявления в деловодството на Община Велинград,  всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

     Специализираните социални услуги ще бъдат извършвани от наети за целта лица и ще включват ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. 

     Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление-декларация ;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

     Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велинград на адрес: m.velingrad.bg.

     За допълнителна информация тел. 0885/202 438, Надежда Цопанова – Отдел„ ХСД“ в Община Велинград.

Вашият коментар