Почистването на нерегламентираните сметища на територията на Велинград продължава

0
208
   Почистването на нерегламентираните сметища на територията на Велинград продължава.
       Припомняме, че бяха почистени микросметищата по улиците „Гоце Делчев, „Митко Палузов”, м. „Катерово дере”, участъка зад бетоновия център, района на ТМС, речното корито на р. Чепинска в района на стария гробищен парк в кв. Лъджене.
      Бяха почистени и зелените площи пред „Асфалтова база”.
  Община Велинград извършва постоянен контрол срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, а на установените нарушители ще се налагат глоби.
 

Вашият коментар