ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

0
147

Относно:

Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община „Белово“ и промяна в Устава на МИГ.

КЪМ ДОКУМЕНТА ⇒

Вашият коментар