На 30 юни от язовир „Батак“ ще бъде подавана вода за напояване

0
72

 

     От предприятие „Язовири и каскади” към НЕК-ЕАД уведомяват, че с оглед осигуряване нуждите на „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница, на 30 юни / сряда/ от 9:00 ч. ще започне подаването на вода за напояване от основния изпускател на язовир „Батак”.
С оглед на безопасността се забранява допускането на хора, животни и техника в заливаемите зони.

Вашият коментар