Решения на Кризисния щаб

0
222

.

 

Днес по разпореждане на кмета на община Велинград д-р Костадин Коев бе свикан общинския Кризисен щаб. В присъствието на представители на държавни институции и с тяхна подкрепа д-р Коев направи няколко предложение, които ще бъдат реализирани в най-кратък срок. Единствената цел е максимално бързо да се помогне на 30-те жители на село Кръстава, останали без дом в петъчния пожар.

1. Вече е открита банкова сметка за набиране на парични средства

2. Извършена е проверка на собствеността на имотите, върху които са били унищожените от огъня жилища. Тя е изцяло общинска, което позволява с решение на ОбС-Велинград, земята да бъде дарена на хората за изграждането на жилища. В най-скоро време ще бъде свикана извънредна сесия.

3. От ЮЦДП –Смолян, със съдействието на местните горски стопанства, ще бъде дарен дървен материал за изграждане на къщите.

4. От EVN още днес на място ще огледат терена , за да проектират и по-късно инсталират електрическата мрежа.

5. По Закона за социалното подпомагане на засегнатите семейства ще бъдат отпуснати суми до 375 лв за належащи нужди

6. Максимално бързо, със съдействието на държавните институции, ще бъдат издадени личните документи, на хората, които са останали без тях, вследствие на пожара, както и решенията на ТЕЛК.

7. Със съдействието на СРСПБЗН – Велинград ще бъдат проектирани и изградени водни резервоари в трите най-големи села на общината, вкл. и в Кръстава. Ще се търси съдействието на областния управител за осигуряването на техника, за да има готовност за бърза реакция в подобни ситуации. 

 8. В момента има изграден пункт в Младежкия дом на селото, където се събира безвъзмездно храна за засегнатите домакинства.

Сигурен съм, че заедно ще успеем възможно най-бързо да помогнем на хората от село Кръстава, да възстановят своя нормален ритъм на живот.

Вашият коментар