Всички детски градини в община Велинград са част от проект на МОН

0
311

     Всички детски градини в община Велинград са част от проект на МОН Министерството на образованието и науката е бенефициент по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта по различни дейности са включени всички детски градини на територията на община Велинград. Предвидено е специалисти да работят с деца със специални образователни потребности. Медиатори и психолози по Дейност 4 имат за задача да подкрепят родителите на деца от уязвими групи, за да бъдат мотивирани да не допускат отпадането на децата си от образователния процес. Една от дейностите позволява да бъдат поети и таксите за детска градина на деца от социално-слаби семейства.

Вашият коментар