Административен съд – Пазарджик: ДНСК е компетентният орган, който да разпореди премахването на ресторант „Езерото”

0
171
     Административен съд –Пазарджик се произнесе по делото, свързано с премахването на незаконния ресторант „Езерото” край Клептуза.
       На 30 юни миналата година със заповед на кмета на община Велинград е разпоредено премахването на ресторанта като незаконен строеж. Заповедта е издадена въз основа на влязло в сила окончателно решение на Върховния административен съд за незаконността на обекта.
         В решението на АС- Пазарджик е записано, че съдебно-техническата експертиза, назначена в хода на делото, е установила, че общият брой на седящите места за посетители в ресторанта е 272, което според разпоредбите на ЗУТ, поставя сградата в трета категория – с капацитет от 200 до 1000 места, а не в пета – категорията вписана в заповедта на кмета.
     Компетентният орган, който може да разпореди премахването на сграда от трета категория без влязло в сила разрешение за строеж, според чл.224, ал. 1, т.1 от ЗУТ, е началникът на Дирекция национален строителен контрол или упълномощено лице чрез мотивирана заповед.

Вашият коментар