Съобщение-уведомление

0
310

СЪОБЩЕНИЕ/ УВЕДОМЛЕНИЕ

с изх. № 94-00/9005 от 01.11.2021 г.

 

 

ДО ГЕОРГИ СПАСОВ ВЕЛЕВ

гр. София, район Витоша, общ. Столична, обл. София, ул. „Мур” № 1А, вх. А, ет. 4

 

    Съобщавам Ви, че от община Велинград, представлявана от кмет на община Велинград, е издадена покана за доброволно изпълнение с изх. № 94-00/3876 от 05.05.2021 г.. Документът е оставен в канцеларията на органа, а именно сграда на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” № 35, ет. 2, каб. № 20. Същият може да се получи в едноседмичен срок.  С изтичане на срока за получаване от канцеларията на органа, поканата се счита за връчена.

 

 

 

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ:…../П/(заличен на осн. 59 от ЗЗЛД)

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар