Съобщение от ВКТВ Велинград

0
160

На основание писмо на НЕК ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ„ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ изх.№90-В-2181/22.11.2021г. относно:предстоящи огледи на тунелната част на събирателна деривация“Бистрица“ през м.ноември  ВКТВ ЕООД-Велинград

 

УВЕДОМЯВА

 

Потребителите на вода за питейно-битови цели:

Водоподаването в периода от 9.00ч. на 29.11.2021г.-03.12.2021г. ще бъде ограничено.

 Наличните собствени водоизточници „Пещера Лепеница“ и водоснабдяването от р.“Баталач“ м.Водев чарк ще бъдат пренасочени към кв.Каменица.

Кв.Чепино и кв.Лъжене ще се захранват от предварително резервиране на водни обеми.

Водоподаването ще е с ниско налягане и в пиковите часове на консумация във високите точки на кварталите системата няма да се захранва.

Водоподаването от КЕИ“Клептуза“- в посочения период ще протича нормално.

Прилагам писмо на НЕК ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ„ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“ изх.№90-В-2181/22.11.2021г. относно:предстоящи огледи на тунелната част на събирателна деривация“Бистрица“ през м.ноември .

 

 

 

Управител ВКТВ ЕООД

Инж.Цветан Сотиров

Вашият коментар