Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев днес подписа Анекс към договор с Държавен фонд „Земеделие”

0
450
     Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев днес подписа Анекс към договор с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Братя Маврикови” в гр. Велинград“.
     Ремонтът включва рехабилитация и реконструкция на улицата,като преди това със средства от Програмата за капиталови разходи ще бъде подменена и компрометираната водопроводна мрежа. С подмяната на азбестоциментовия и стоманения водопровод ще се подобри качеството на питейната вода, ще се ограничат и загубите по водопроводната мрежа. Срокът за изпълнение на проекта е 30 юни 2023година.
 
 
 
 
 
 

Вашият коментар