Община Велинград вече има фонд от 90 социални жилища , които са изградени по европроект

0
73
   Днес в 11:00 часа в голяма зала на Общинска администрация се проведе заключителна пресконференция за проект “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград”. На събитието присъстваха кметът на община Велинград д-р Костадин Коев , председателят на ОбС Любомир Перчинков, зам.-кметовете Светла Томова, Атанас Палигоров и Исмаил Моллов, председателят на Социалната комисия към ОбС Велинград Емил Моллов, както и представители на фирмата изпълнител на дейност „Инженеринг”, на социалните институции, медиите и общинска администрация. Всички присъстващи бяха запознати с изпълнението на дейностите по проекта и резултатите от тях.
    Проект “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” стартира на 11.07.2019 г. с подписването на Договор №BG16RFOP001-1.037-0006-C01 с МРРБ, с Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Общата стойност е 4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 601 617.65 лв. /15 %/ – национално съфинансиране.
     Основните дейности включват: организация и управление на проекта; инженеринг / проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството/, закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството ,, осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта. Общата цел на проекта е да се създаде подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си наемат жилища на съществуващите пазарни цени. Изискванията към бъдещите наематели, процесът и правилата за настаняване са регламентирани в Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, приета с решение на ОбС-Велинград през март 2019.
Пред сградата на новите 90 жилища бе отслужен водосвет, а лентата за откриването им бе прерязана от кмета д-р Костадин Коев и двамата му заместници Светла Томова и Исмаил Моллов.

Вашият коментар