Удължен е срокът по програма “Патронажна грижа+”

0
213

     Бюджетът, осигурен за подпомагането възрастни хора и лица с увреждания  ще бъде увеличен с 182 627.32 лева., изцяло финансирани от ЕСФ.

    Срокът на изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Велинград“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, финансиран от Европейски социален фонд на Европейски съюз се удължава, както следва:

  • Направление I – дейност „Патронажна грижа +“ до 31.07.2022 г.
  • Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ до 30.09.2022 г.

     Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 365 254,64 лева. Бюджетът ще бъде увеличен с 182 627.32 лева.,  изцяло финансирани от ЕСФ.

     Целите на проекта са осигуряването на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград, във връзка с разпространението на COVID-19. 

     За реализацията се осъществят два вида дейности, разпределени в направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи на проекта.

 

Заявки могат да се подават всеки работен ден на следните телефонни номера:

0887 10 20 56; 0885 89 81 83.

 

Вашият коментар