Започна приемът на документи за настаняване в социалните жилища във Велинград

0
529

90-те новопостроени жилища очакват първите си обитатели.

     Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев подписа заповедта, с която даде старт за възможността за кандидатстване от страна на нуждаещите се да ползват социални жилища.

     Велинград за пръв път разполага със свой собствен жилищен фонд. Сградата е разположена в специално закупени за целта парцели близо до квартал „Асфалтова база“. Четири от жилищата са тристайни, пет-двустайни, а останалите са с по една стая. Наемът, който ще се заплаща ще е символичен.

     Подборът на новите наематели ще става от общинска комисия, в която ще има и гражданска квота.

     За да кандидатстват гражданите, е необходимо да попълнят заявление и декларация. Документите могат да бъдат изтеглени от тук:

Заявление – Приложение №1     Декларация – Приложение №2

или да се получат от деловодството на общината.

     Официалното откриване на жилищната сграда се състоя в края на декември 2021 г.

     Проектът “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ е на обща стойност 4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 601 617.65 лв. /15 %/ – национално съфинансиране.

     Основните дейности включваха организация и управление на проекта; инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството/, закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

     Целта на проекта бе да се създаде подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си наемат жилища на съществуващите пазарни цени. Изискванията към бъдещите наематели, процесът и правилата за настаняване са регламентирани в Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, приета с решение на ОбС-Велинград през март 2019.

Вашият коментар