Фолклорната музикална култура във Велинградско – старите традиции в съвременността

0
102
     ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ организираха и проведоха семинар свързан с богатството и разнообразието на фолклора в Чепинският край.
     Учители от училищата във Велинград и Драгиново, художествени ръководители, читалищни дейци и ръководители на клубове за народни танци взеха участие във фолклорни семинари на тема „Фолклорната музикална култура на Велинградско– старите традиции в съвременността“. Двете Работните срещи бяха част от поредицата събития и дейности по проект „Наследство“, който се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициативна на Лидл България „Ти и Lidl“ за по-добър живот“. Лектор на фолклорните семинари бе д-р Петьо Кръстев, композитор, диригент и сътрудник към БАН. В презентацията си той насочи вниманието към етническите общности в региона, спецификата на традиционната музика, характерните инструменти, както и творческото преосмисляне на фолклора от велинградско чрез различните разработки на песни и музикално танцови произведения.
     В семинара бе предвидена и демонстрационна част. Характерни местни хора показаха хореографът Аделина Пещерска и музикалният педагог Иван Пещерски. В тази практическа част се включиха и самите участниците в семинарите. Основната цел на проведените обучения бе учителите да използват получената информация в тематичните часове по роден край, музика и физическо възпитание, а читалищните дейци и ръководителите на различни фолклорни танцови формации да представят и разучат местни хора, като в същото време обогатят знанията си за фолклорното богатство на чепинския край.
     Проект „Наследство“ ще съхрани „Звукът на Чепинското корито“. През следващите месеци по проекта ще бъде записан музикален диск с характерни за района песни. Информацията за различни интересни, но малко познати легенди и предания ще се събере на едно място, ще бъде обработена, дигитализирана и достъпна до широк кръг хора чрез интернет портал.
 

Вашият коментар