ДГ „Еделвайс” създаде STE(A)M класна стая по Програма „Еразъм +”

0
310
     ДГ “Еделвайс” участва като партньор в международен проект “Създаване на концепция за класната стая на STE(A)M в предучилищното образование”, наричан още “STE(A)M kids”. Той се реализира с финансовата подкрепа по Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Сектор Училищно образование.
     Изключителни заслуги за разработването, изпълнението и реализацията на проекта имат усърдната работа на международните експерти и екипи по проекта, мотивацията за участие и професионализма на Директора на ДГ “Еделвайс” – Величка Манева, въодушевлението на целия педагогически екип на детската градина и подкрепата на Кмета на Община Велинград – д-р Костадин Коев.
     Концепцията на STE(A)M класна стая в детските градини е образователен подход, който използва науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като точки за достъп за насочване на децата към диалог и креативно мислене, подходящи за възрастта на децата в детските градини. В дейностите са включени подобряване на уменията им, чрез алтернативни форми на преподаване, особено насърчаване на ученето, чрез опит и работа в екип.
     Децата са важни фигури за бъдещ напредък и развитие на обществото. Учителите вярват и опита им показва, че като се работи в правилната посока, още когато децата са малки, те ще придобият интерес към науката и изследванията, който ще продължи през целия им живот.
     Проектът се реализира в 2 годишен срок с участието на общо девет организации от четири страни – Хърватска, България, Северна Македония и Турция.
За повече информация:
пишене ни: cdg_edelvais@abv.bg

Вашият коментар