Кметът на Велинград д-р Костадин Коев: “Няма да позволим застрояване на парк Клептуза!”

0
679

     На сесията на общинския съвет, която се състоя в края на февруари, градските съветници взеха решение да бъде открита процедура за определяне на концесионер на парк Клептуза. Предложението бе прието с 19 гласа “за”, 8 “против” и 1 “въздържал се”. Какво следва оттук нататък, как ще бъде избран концесионер на “емблемата на Велинград”, как ще се промени визията на Клептуза и ще доведе ли тази стъпка към възраждането, което заслужава паркът…Отговаря кметът на Велинград д-р Костадин Коев:

 

Д-р Коев, какво наложи вземането на решението Клептуза да бъде отдаден на концесия?

 

     До решението за концесия се стигна след дългогодишните неуспешни опити на общината за друг вариант за съживяването и запазването на парка като емблематично място в града. Опитахме това да стане през различни фондове и програми, но в крайна сметка, до одобрение за финансиране не се стигна.

     Досега Клептуза беше привлекателен, но много труден обект за инвестиции, заради множеството незаконни обекти, разположени там. Стигнахме до извода, че няма как нещата да се случат по добър начин, ако се работи на парче.

 

Имаме няколко примера за неуспешни концесионни договори в общината. Каква е гаранцията, че това няма да се случи и с Клептуза?

     Притесненията относно предишните неуспешни концесии са разбираеми, но искам да припомня, че тези концесии са затворена страница и концендента в лицето на община Велинград е прекратила тяхното действие, именно поради неизпълнения на концесионните ангажименти.

     За съжаление, “концесия” като че ли се превърна в мръсна дума. А не би трябвало, защото имаме и много добри практики в тази област. Например, ресторант Милениум, където вече 20-та година концесионният договор се спазва, работи се добре, това е едно имижджово място за града, от детската кухня на заведението се хранят стотици деца, концесионерът спазва условията по договора си и всичко върви. Концесионерът прави инвестиции, създава работни места, поддържа и управлява обекта на свой риск, като собствеността остава публична.

     Същите правила важат и за новия концесионер на Клептуза, който и да бъде той. Ние ще направим прозрачна концесионна процедура, която да гарантира изпълнението на евентуалния договор за концесия, както и неустойките по договора, с които да бъде защитен обществения интерес. С отдаването на Клептуза на концесия, експерименти няма да правим. Уверявам съгражданите си, че публичният интерес ще бъде гарантиран!

06
 

Как ще се гарантира запазването на парка като публична собственост?

     Публичната собственост не се променя в хода на концесията т.е. няма опасност Клептуза да попадне в частни ръце. Нищо не налага смяната на статута, още повече, че обектът е с огромно значение не само за Велинград, но и за цяла България. Всяко едно решение на ОбС се контролира от областен управител и прокурор, така че няма как обектът да попадне в ръцете на този или онзи.

 

За колко години ще бъде договорът за концесия? Какви ще бъдат ангажиментите на концесионера?

 

     Предстои общинските съветници да определят срока на концесионния договор, като по закон, той не може да бъде повече от 35 години и да бъде продължаван повече от веднъж. Всички инвестиции и активи, направени от бъдещия концесионер, след приключването на договора, ще останат общинска собственост като дълготраен материален актив.  Концесията е добра форма за запазването на публичния характер на собствеността.

 

Бихте ли дал подробности за коя точно част на Клептуза ще се отнася концесионния договор?

 

   Концесионните планове се отнасят до границите на защитената местност, за част от УПИ на Велинград, което означава, че не става дума за защитен обект, а за попадащ в строителните граници на града.  Защитената местност Лесопарк Клептуза е обявена за защитен природен обект още през 1966г. и ще остане такава.

     Бих искал да стане ясно, че и Карстов извор Клептуза не е обект на концесията. Тъй като част от него попада в границите на парцела, е необходимо да бъде създадена санитарно-охранителна зона около него. Изворът се контролира от Басейнова дирекция-Пловдив, а Водоснабдяване, Канализация и Териториален Водоинженеринг (ВКТВ)-Велинград вече е изготвила проект, който трябва да бъде одобрен. Водата на Велинград е изключителна държавна собственост и всички последващи действия ще бъдат направени спрямо санитарно-охранителната зона.

 05

Концесията включва ли правото на строеж?

     С бъдещия проект се цели запазването и съхраняването на съществуващия характерен облик на сградите. Всички намеси ще бъдат възможни само след съгласуване и съгласие на ОбС и ще бъдат с респект към заобикалящата ги архитектура. Няма да има надстрояване, няма да има нови строежи, хотели или казина.

     Както казах, подробностите по концесионния договор предстои да бъдат уточнени. Предпроектното проучване, което беше представено преди няколко седмици на среща на Комисията по туризъм, не включва допълно застрояване. Проектът за визията на Клептуза е съобразен с желанията на гражданите, изявено по време на общественото обсъждане от 2019-та година.

     Предстои да направим презентация на представения проект, изготвен в съответствие от исканията на гражданите. Успоредно с това, общината ще използва всички свои комуникационни и информационни канали, за да предостави визията на проекта на вниманието на гражданите по на-добрия възможен начин.

 03

Какъв е интересът от страна на инвеститорите към Клептуза?

     Всеки кандидат който има намерение да участва  в концесионната процедура, ще бъде задължен да изпълни възложенията в инвестиционния проект до последния детайл и условие, и най-вече  да няма допълнително застрояване, за да се запази визията на съществуващите сгради.

     Очакваме и се надяваме на сериозни бъдещи инвеститори, които да възродят името  Клептуза – нещо, което всички граждани и гости на града желаем.

Вашият коментар