ПОКАНА

0
105

logoПОКАНА


Във връзка с изпълнението на проект 
Облагородяване на парк при площад „Възраждане“ Договор  BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат проведени  следните събития :

    •  Пресконференция за представяне на проекта: на 08.04.2022г. от 11:00 часа във сградата на община Велинград /малка зала/.

 

  • Официална церемония – „Първа копка“: на 08.04.2022г. от 12:00 часа в гр. Велинград, парк Възраждане, кв. Каменица.

 

 

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Вашият коментар