Кметът на Велинград: “Общински терени не се подаряват!”

0
147

     Повод за думите на д-р Коев беше точка от дневния ред на редовната сесия на Общинския съвет днес. Става дума за решение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация в кв. 1981 по плана на гр. Велинград за част от терен в “Боров парк” и постъпила жалба, в която граждани изразяват несъгласието си с предложение на кмета от 18 април 2022г. за преобразуването на три парцела от частна общинска в публична общинска собственост.
     “През 1998 г. с решение на Общинския съвет в града и заповед на тогавашния кмет, се одобряват парцели, които ще бъдат използвани за стопанска дейност, а именно пространството под бул. “Съединение” до ул. “Т. Стайков”. След влизането на тази заповед в сила, има разрешение на строителния министър от същата година това да се случи.
     Кметът припомни, че през 2016 г. сметките на община Велинград са били запорирани, заради задължения, натрупани от предишното управление. “Тогава тези парцели се преобразуваха от частна общинска в публична общинска собственост, за да се избегне продажбата им чрез ЧСИ. Такова преобразуване имаше на всички имоти на общината, като дома за стари хора, например. Така, че няма новина! Паркът си остава парк за озеленяване, дарението на земята си остава дарение и няма да бъде продавано.
     Парцелите, които ще се обявят за продажба, ще бъдат с явни търгове, цените ще бъдат пазарни и нищо няма да бъде подарявано!”, разясни още Коев.

Вашият коментар