Испански осиновители на българско дете изказаха признателност за положените грижи

0
111

 

 

     В отдел „Закрила на детето” при дирекция “Социално подпомагане”, Велинград е постъпил доклад за следосиновително наблюдение на международно осиновяване от Валенсия, Испания.

     Вицепрезиденството на областта и Съветът по равенство и политики за приобщаване са изпратили чрез сдружение АМОР (акредититрана организация по международно осиновяване) доклад, в който испанските родители на осиновено българче изказват благодарност към професионалното приемно семейство във Велинград, полагало грижи за детето.  

     Детето е осиновено през ноември миналата година, а признателност от осиновители, заявена чрез отговорните институции, се получава в редки случаи в България. 

     В документа е обърнато внимание на добрата подготовка на детето, осъществена от приемното семейство, с цел спокойната адаптация в новото семейство. Родителите са споделили признателността си към приемното семейство за положените за сина им грижи, предоставената информация за личните му хигиенни навици и режим, както и за снимките на малчугана по време на престоя му в приемната грижа.

    В екипа по приемна грижа във Велинград работят двама социални работника, които извършват ежемесечни посещения и наблюдения на приемните семейства. Организират се екипни срещи съвместно с ОЗД – Велинград, с цел разрешаване на казуси, изготвяне на планове и прегледи за грижа, свързани с отглеждането на децата. 

 

   Общо 23 са утвърдените професионални приемни семейства на територията на община Велинград. Към края на месец април 2022г. децата, отглеждани в приемните семейства в община Велинград са общо 24. По проекта работят общо 19 професионални приемни семейства.

     Благодарение на сътрудничеството между екип по приемна грижа, ОЗД и приемните семейства, настанените деца получават навременни и адекватни грижи. Децата в учебна възраст редовно посещават детска градина и училище. 

     Изпълнението на проекта за приемна грижа – „Приеми ме 2015“ беше удължен до края на 2022 година. Удължаването на проектните дейности е на база подписано Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Вашият коментар