На тържествен прием кметът д-р Коев връчи призовете на отличилите се в областа на образованието и културата

0
339

 

     На тържествен прием в навечерието на един от най-големите празници в България- 24 май, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев награди най-добрите учители и културни деятели.
     На церемонията над 30 учители и културни дейци от всички образователни и културни институции получиха признание за своята работа. На най-изявените бяха връчени плакети и цветя .
     За доброто настроение се погрижиха таланливите Ванеса Баева от ДЮВИШ “ Звънче“, Мария Лекова от ВГ“ Караоке “ и Калина Десподска и грациозните Габриела Навякова и Мирослав от КСТ „Импул-Велинград 2002“.
     Празникът премина под звуците на вълшебната флейта на Венера Ланджова и лиричния саксофон на Катерина Мирчева.

     Заслужилите директори, учители и културни деятели на Община Велинград са следните:

– НАДЯ ПАШОВА – СТ. УЧ. НАЧАЛЕН ЕТАП В ИСУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ВЕЛИНГРАД

– ЦВЕТА ГЕРГОВА- СТ. УЧ. НАЧЛЕН ЕТАП В ИОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – ВЕЛИНГРАД

– ЗДРАВКА ПАВЛОВА- СТ. УЧ. НАЧАЛЕН ЕТАП В ИОУ „Г. БЕНКОВСКИ”- ВЕЛИНГРАД

– ЙОРДАН ДЖИЕВ- СТ.УЧ. НАЧАЛЕН ЕТАП В ОУ „В.ЛЕВСКИ”

– КАПКА БАЕВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ДГ „РАДОСТ”- ВЕЛИНГРАД

– ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ”- ВЕЛИНГРАД

– НАДЯ КАЧОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ В ДГ „ДЕТСКИ РАЙ” – ВЕЛИНГРАД

– МАГДАЛЕНА БУРОВА – СТ. УЧИТЕЛ В ДГ „ЕДЕЛВАЙС”- ВЕЛИНГРАД

– ВАНЯ ПАЧАЛОВА-СТ. УЧИТЕЛ В ДГ „ФАНТАЗИЯ” – ВЕЛИНГРАД

– НЕВЕНА РАЙЧЕВА-ГЛ. УЧИТЕЛ В ДГ „ ПРОЛЕТ” – ДРАГИНОВО

– МАРИЯ ЧОРБАДЖИЕВА- СТ. УЧ. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

– ЮЛИЯ СЪРТЕВА – УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

– АНЕТА МИЛОВА-ПЕТРОВА-СТ. УЧ. ПО БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ИОУ „ХР. БОТЕВ” – ВЕЛИНГРАД

– ХАТИДЖЕ БОШНАКОВА – СТ. УЧ. В ОБЕДИНЕНО У-ЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- КРЪСТАВА

– ЮЛИЯНА АЛЕКСИЕВА- УЧИТЕЛ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ”ИВАН ВАЗОВ”– ВЕЛИНГРАД

– ЗДРАВКО БОТУШАНОВ- СТ. УЧ. ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХРИСТО БОТЕВ”- ВЕЛИНГРАД

– МУСТАФА НАЛБАНТОВ – ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ В ИСУ ‚ МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ‘ – ДРСГИНОВО

– ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ – ЗАМ. Д-Р ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В ИНОВАТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ‚ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ‘ – ВЕЛИНГРАД

– ЕМИЛИЯ КАДОВА – ПСИХОЛОГ В ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ВЕЛИНГРАД

– ИРИНА БАЙРАКТАРОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ШКОЛА ПО ПИАНО В ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ –ОДК – ВЕЛИНГРАД

– ВЕЛИЧКА МАНЕВА- ДИРЕКТОР НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС” – ВЕЛИНГРАД

– ЕМИЛ МОЛЛОВ – ДИРЕКТОР НА ИСУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ВЕЛИНГРАД – ЗА СВОЯТА РАБОТА, КАКТО ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНЕН ПРИНОС КЪМ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА ЧРЕЗ МНОГОБРОЙНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 100-ГОДИШНИНАТА НА ПОВЕРЕНОТО МУ УЧИЛИЩЕ

– ИНЖ. РОСИЦА РУСКОВА- ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ВЕЛИНГРАД – ЗА СВОЯТА РАБОТА, ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО ПАРТНОРСТВО С ОБЩИНАТА , КАКТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНА СРЕДА И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

– ИВАН ПЕЩЕРСКИ – ОНЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1905”- ВЕЛИНГРАД

– ХРИСТО ЗИВРИПАНОВ- НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ- 1904”

– АЛЕКСАНДЪР КОЧЕВ- НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ- 1893” – ВЕЛИНГРАД

– МИРА РАДКОВА- НЧ „МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ- 1936” – ДРАГИНОВО

– НАДЕЖДА АНГЕЛОВА – ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛА ПЕЕВА” – ВЕЛИНГРАД

– КЛИМЕНТ МАНДРАДЖИЕВ – НЧ ”ВИДЕЛИНА“- ГРАШЕВО

– КАТЕРИНА МИРЧЕВА- ДИРЕКТОР НА ЦОЛР-ОДК- ЗА ПАРТНЬОРСТВО И АВТОРИТЕТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

-ИВАН ГЕРГЕВ- ДЪЛГОГОДИШЕН ПАРТНЬОР И ВОДЕЩ НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар