ПОКАНА

0
151

logo     Във връзка с изпълнението на проект Облагородяване на парк при площад „Възраждане“  Договор  BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 01.07.2022 г. от 10:00 часа ще се проведе заключителна пресконференция на проекта в малката зала на община Велинград.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Проект  Облагородяване на парк при площад „Възраждане“

BG16RFOP001-1.037-0007-C01

Вашият коментар