Подменя се разпределителен водопровод по ул. „Цанко Церковски”

0
90
     По ул. „Цанко Церковски” текат ремонтни дейности, свързани с подмяната на питеен разпределителен водопровод. Средствата са целеви по Програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2022 г.
     До приключването на ремонта е въведена временна организация на движението. Поставени са съответните пътни знаци.
 

Вашият коментар