Изгражда се подпорна стена по ул .”Братя Маврикови”

0
342
     От днес започна изграждането на близо 17-метрова подпорна стена по улица „Братя Маврикови”. Становището на ГЕО-защита е, че зоната е опасна и създалото се свлачище трябва да бъде укрепено. Средствата са заложени в Програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2022г.
     Паралелно с издигането на стената по улицата вървят дейности и по подготовката за изграждане на бордюри. Ще бъде положен и асфалт. Средствата са осигурени от ДФ „Земеделие”.Частично ще бъдат направени и тротоари, като финансирането ще е за сметка на общината.

Вашият коментар