Съобщение

0
98

 

 

      На 28.09.2022 г. (сряда), от 11:00ч., в Малка зала на Община Велинград ще се проведе заключителна пресконференция за приключване на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

 

    На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати, като ще се акцентира на финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар