66 месеца е гаранцията за новите светодиодни улични лампи от фирмата –изпълнител на проекта

0
276
     Приключи работата по изпълнението на дейностите по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура. Системи за външно изкуствено осветление на Велинград”. Финансирането, което е в размер на над 780 000 лв, е изцяло външно – по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, както и от Министерство на енергетиката по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.
     Фирмата-изпълнител, която е с близо 60-годишна история в тази сфера, приключи заложените по проекта дейности, включително демонтаж на старите лампи и поставяне на нови енергоспестяващи осветителни тела, инсталиране на 78 електрически табла и системата им за управление. Проблем с осветителните тела няма, но в процеса на работа се появяват затруднения, свързани с прекъснати кабели и повредени прекъсвачи, които се възстановяват със съдействието на фирмата, макар че не са част от заданията на проекта. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция, която се проведе днес в сградата на община Велинград. Заместник-кметът Светла Томова, която е и ръководител на проекта, представи подробно дейностите и ефекта от реализацията му.
     От фирмата-изпълнител информираха още, че в момента на стартиране на системата в пълен капацитет, въз основа на генерираните графични данни и записи, след няколко месеца ще могат да се установяват нерегламентирани включвания в уличното осветление и това ще доведе до още по-голяма икономия на финансови средства, наред с ефекта от енергоспестяващите тела. Освен това, всяко едно от 78-те електрически табла е със снети GPS-координати, въз основа на които уличното осветление за всеки участък ще се включва и изключва според часа на изгрева и залеза, което още повече ще намали разходите за ток.
     До 7 октомври проблемите с уличното осветление за цялата територия на Велинград ще бъдат отстранени, макар че част от зоните не са били заложени в обследването по проекта, поради включването им в други предишни проекти.
     Целите на проекта, свързани с подобряване условията на живот на гражданите, с въвеждането на нова система с по-добра осветеност и повече сигурност, са изпълнени.

Вашият коментар