ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
155

     Във връзка с изпълнението на проект:,,Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград по Договор №BG16M10P002-2.010-0007-C02 от 05.06.2020 г. съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще бъде проведена заключителна пресконференция и официална церемония „Официално откриване“ в гр. Велинград местност „Реповица“ на 07.10.2022 г.
     Каним всички заинтересовани лица да присъстват!

FB_IMG_1665074054158

Вашият коментар