ОБЯВЛЕНИЕ

0
138

     Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ Пловдив, партньор по Проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ кани ученици, родители и общественици от гр. Велинград за участие в инициативата „Ден на спортната активност и екипно взаимодействие“която ще се проведе на 22.11.2022 година на площад „Николай Гяуров“ от 11:00 до 17:00 часа.

    Като част от спортната инициатива са предвидени множество спортни игри, щафетни предизвикателства и викторини. За най-активните участници са предвидени награди от организатора, за най-танцувалните сред тях има специално занимание- Зумба с Преслава от 13:00 часа!

   Продукцията е част от ПРОЕКТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01, Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите в образователния процес“

Вашият коментар