УСИ по баскетбол – резултатите от днес

0
250
VIII-X клас
СУ „Васил Левски“ – СУ „Св Св Кирил и Методий“ – 28:5
НПГГС „Христо Ботев“: ПГИТ „Алеко Константинов“ – 14: 33
XI-XII клас
СУ „Васил Левски“ – СУ „Св Св. Кирил и Методий“ – 43:14
 

Вашият коментар