Община Велинград стартира проект „Грижа в дома”

0
602
     Община Велинград работи активно в подкрепа и в помощ на нуждаещите се хора. Изключително успешно се развиват проектите, свързани със социалните услуги.
     В началото на месец февруари започна работата по проект „Грижа в дома в община Велинград”. Целева група са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. В изпълнение на дейностите се осигурява грижа в домашна среда на над 167 възрастни хора и лица с увреждания в невъзможност за самообслужване.       Те получават здравно-социални услуги в домашна среда, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка, психологическа подкрепа, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от и до домовете на лицата. За осъществяване на заложените дейности са назначени 48 лица, в това число: координатор/управител, социални работници, психолог, снабдители, медицински сестри, шофьори, диспечери и домашни санитари.
     Проектът се финансира от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и е за период от 12 месеца.

Вашият коментар