Заключителна пресконференция

0
331
      На 13 февруари от 14:00 часа в малка заседателна зала ще се проведат семинар и заключителна пресконференция на тема: „Добри практики и технологии за съхранение и използване на биоразнообразието на българските лозови генетични ресурси” по проект “Интегриране на данни за увеличаване на силата на омикс технологиите за подобряване на лозата” на Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST. Водещата научна институция по проекта е „Агробиоинститут – София”, а община Велинград има дългогодишно сътрудничество по 7 проекта с института.
     В понеделник ще бъдат представени резултатите от проведените изследвания за адаптивността на лозови сортове към климата и условията в района на Велинград.

Вашият коментар