ПОКАНА

0
192
П О К А Н А
за пресконференция по проект „Грижа в дома в община Велинград“
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
     Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа в дома в община Велинград“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0048 -С01.
    Ви каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 08.03.2023 г. от 10.30 часа, в голяма заседателна зала на Общинска администрация- Велинград.

Вашият коментар