Пресконференция по проект „ Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград“

0
405
     На 22.03.2023 г. (сряда), от 11:00 ч., в малка зала на Община Велинград ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „ Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, община Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY-1.002-0001-C01 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, Процедура № BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“.
Община Велинград и екипа по проекта Ви канят да участвате в пресконференцията. 

 
 

Вашият коментар