СЪОБЩЕНИЕ

0
109

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на 

Поддейност 2. Инициативи за популяризирането на културната идентичност на етническите общности. 

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ще се организира Фото Изложба „Занаяти и изкуство в живота на ромите“

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ: 09.03.2023 от 11.00 часа

АДРЕС: НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1

 

ИЗЛОЖБАТА МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ В РАМКИТЕ НА 7 ДНИ:

 09.03.2023 и 15.03.2023

 

АДРЕС: НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие 

 

ВХОД СВОБОДЕН!!!!

За повече информация, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

 

С уважение,

Атанас Палигоров – Ръководител проект BG05M9OP001-2.056-0009-C01 

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност 

 

Вашият коментар