СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
78

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Поддейност 2. Инициативи за популяризирането на културната идентичност на етническите общности.

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

СТАРТИРАМЕ: Инициатива „Чиста среда за всички нас“ – гр. Велинград

Първа кампания – 05.05.2023 – 06.05.2023

Втора кампания –07.05.2023 – 08.05.2023

Трета кампания –9.05.2023  – 10.05.2023

Четвърта кампания – 11.05.2023 – 12.05.2023

 

Сборен пункт:

Гр. Велинград- ПРЕД СГРАДАТА НА Св.Св.Кирил и Методий – кв.Чепино  – 8.30 – 9.00  часа

 

Ние  – хората непрестанно затрупваме Земята с планини от боклук Дали се замисляме колко дълго той ще остане в околната среда?
БОКЛУЦИТЕ НЕ ИЗЧЕЗВАТ!

 

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО!!!!!

А ВИЕ – ЖЕЛАНИЕ ДА НАПРАВИМ С. ДРАГИНОВО ПО–ДОБРО И ПО–ЧИСТО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

 

Ние знаем, че няма да решим всички екологични проблеми на Община Велинград.
Нека заедно се опитаме да направим по нещо малко, така че и нашите деца да знаят какво е красотата и вълшебството, които нашата природа ни дава.

С ОБЩИ УСИЛИЯ –  ЩЕ УСПЕЕМ !!!

 

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие

 

За повече информация, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

 

 

 

С уважение,

Атанас Палигоров – Ръководител проект BG05M9OP001-2.056-0009-C01

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар