МИГ „Белово, Септември, Велинград“ планира информационни кампания за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за Новия програмен период 2021-2027 г.

0
98

 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“ планира информационни кампания за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за Новия програмен период 2021-2027 г.

 

През месец юни 2023г. МИГ Белово, Септември, Велинград ще проведе широка информационна кампания за популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г. 

Екипът на МИГ – Белово, Септември Велинград кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационните срещи и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г. на МИГ – Белово, Септември, Велинград.

 

Дата и час на провеждане Място на провеждане
1 01.06.2023г – 13:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

2 05.06.2023г – 10:30 часа Народно читалище „Васил Левски – 1904 г.“,

гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 181

3 06.06.2023г – 15:00 часа ПГИТ „Алеко Константинов“,

гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49

4 07.06.2023г – 13:30 часа Община Белово – зала на ОБС,

гр. Белово, ул. “Орфей” 4А

5 08.06.2023г – 10:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

6 09.06.2023г – 13:30 часа Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора,

с. Дъбравите, общ. Белово

7 12.06.2023г – 13:30 часа Информационен център за малък и среден бизнес Велинград,

гр. Велинград, пл. „Свобода“

8 13.06.2023г – 10:30 часа НЧ „Отец Паисий – 1893“,

гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 31

9 14.06.2023г – 13:30 часа СУ „Александър Иванов – Чапай“,

гр. Белово, ул. „Тодор Каблешков“ № 5

10 15.06.2023г – 10:30 часа НЧ „Будители-2004“,

гр. Септември, ул. „Княз Борис I“ № 1

11 16.06.2023г – 13:30 часа Клуб „Мъдър пенсионер“ – Ветрен,

гр. Ветрен, ул. 51-ва, № 78

12 20.06.2023г – 13:30 часа Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1927г.“ – ритуална зала,

гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2а

13 21.06.2023г – 13:00 часа ДГ „Щурче“ и ДЗДУ Белово,

гр. Белово, ул. „Априлско въстание“ № 15

14 22.06.2023г – 10:30 часа Клуб на пенсионера „ Доверие”,

с. Варвара, ул. Първа, № 21

15 26.06.2023г – 10:30 часа

Община Велинград,

гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35

 

Вашият коментар