СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
109

 

soc.inУважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Поддейност 2. Инициативи за популяризирането на културната идентичност на етническите общности.

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

На

23.06.2023 – 24.06.2023 – 25.06.2023

ще се проведе

Официално откриване – 23.06.2023 от 12.00 часа

 

Кулинарен фестивал „ВКУСЪТ НА ВЕЛИНГРАД“- демонстрации и дегустации на традиционна храна, както и на нови и интересни кулинарни изкушения

 

СЪБИТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ В Hell’s Kitchen – Реджеп, който  се пребори за „най-добър професионален готвач в Hell’s Kitchen България 2020 г.“ в третия сезон на кулинарното шоу.

 helkichyn

 

АДРЕС: с. Юндола, Община Велинград/пред кметство с.Юндола/

 

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие

 

За повече информация, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

 

С уважение,

Атанас Палигоров – Ръководител проект BG05M9OP001-2.056-0009-C01

Дамян Грозданов –  Представляващ Сдружение Гражданско общество – Изпълнител на Дейност

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

 

 

Вашият коментар