СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

0
77

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Поддейност 2. Инициативи за популяризирането на културната идентичност на етническите общности.

Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :

BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ще се проведе

helkichyn

 

Кулинарен фестивал „ВКУСЪТ НА ВЕЛИНГРАД“- – с.Юндола  – демонстрации и дегустации на традиционна храна, както и на нови и интересни кулинарни изкушения

 

Дати на провеждане: Кулинарен фестивал „ВКУСЪТ НА ВЕЛИНГРАД“ – с.Юндола . Събитието беше проведено на 23.07.2023 – 24.07.2023- 25.07.2023 – официалното откриване на Кулинарен фестивал „ВКУСЪТ НА ВЕЛИНГРАД“- с.Юндола се осъществи на 23.07.2023 – от 12.00 часа.

 

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие

СЪБИТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ В Hell’s Kitchen – Реджеп, който  се пребори за „най-добър професионален готвач в Hell’s Kitchen България 2020 г.“ в третия сезон на кулинарното шоу.

 

 

АДРЕС: с.Юндола, пред кметство Юндола

 

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните обществени нагласи чрез реализиране на дейности с фокус върху взаимното опознаване на културното многообразие

 

За повече информация, моля да се свържете с наш представител:

Телефон за контакт и информация 0878854813 – Майя Грозданова

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg

Вашият коментар