ПОКАНА

0
101

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

ПОКАНА

 

ЗА УЧАСТИЕ В   СЕМИНАРИ

 

 

            УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ и ОБЩЕСТВЕНИЦИ,

 

            Уведомяваме Ви, че на   10.08.2023, на 11.08.2023 година и на   14.08.2023 от 10.00 часа  в зала на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1,   ще се проведат   Семинари  на тема „Ползата от образователната интеграция и приемането на различието“.

            Семинарите имат за цел повишаване на информираността и разбирането на проблемите и ситуацията на различните етнически групи в общността, смисъла на интеграцията като двупосочен и динамичен процес и взаимно приемане, уважение, учене и подкрепа, както и разбирателство между родителите представители на различни етнически групи. Семинарите са интерактивни и залагат на ученето чрез преживяване, както и използването на арт-техники при работа. Подходящи са за родители на деца, както в предучилищно, така и в начален и среден етап на обучение. Под темите на семинарите от поредицата „Ползата от образователната интеграция и приемането на различието“ са:

 

10.08.2023 година – с начален час 10:00 часа –  „Образование без предрасъдъци”

 

11.08.2023 година – с начален час 10:00 часа – „Мултикултурната класна стая“

 

14.08.2023 година – с начален час 10:00 часа – „Обединени в различието“

 

ВХОД СВОБОДЕН!

 

За всеки участник са  предвидени тематични материали, кафе-пауза и обяд.

 

Семинарите са в  изпълнение на Дейност 4 Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието  в изпълнение на договор: BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Вашият коментар