ПОКАНА

0
23

Screenshot_20230628_170124_OneDrive

Уважаеми  Дами и Господа,

 

От 18.09.2023 до 24.09.2023 година ще се реализира   „Седмица на здравето“ – заключителна инициатива на проведения в рамките на проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД „Здравен клуб“. 

Участниците в „Седмицата на здравето“ ще имат възможност да дискутират с поканените експерти различни теми за промоция на здраве и здравословен начин на живот, семейно планиране, както и да наблюдават демонстрация по здравословно хранене.

 

 

Официално откриване:

Дата:  18.09.2023 година

 

Място:  ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1905“ кв. Чепино, гр. Велинград

 

Начален час – 11:00 часа

 

Тематичните дни, в рамките на „Седмица на здравето“ са:

 

18.09.2023 година – Храната път към здравето

19.09.2023 година – Спорт и здравето

20.09.2023 година – Превенция на социално-значими заболявания

21.09.2023 година – Достъп до здравни грижи

22.09.2023 година – Психично здраве

23.09.2023 година – Здравна хигиена

24.09.2023 година – Детско и майчино здраве

 

ВХОД СВОБОДЕН!

 

Инициативата  е част от ПРОЕКТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 Дейност 8:Повишаване информираността относно социалните и здравните права.Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура/Направление III/ под дейност 3 – „Здравен клуб“

Вашият коментар