ЦСВ “Развитие” вече 7 години помага на деца от уязвими групи и техните семейства

0
379
     Центърът за социално включване ”Развитие” във Велинград е създаден през 2016 г. по проект, финансиран от ЕСФ по ОПРЧР 2014-2020 и МТСП. С допълнителни споразумения в рамките на седемте години е удължаван и актуализиран във финансовата част, като общото финансиране е в размер на 1.640 млн лв. Сформиран е добър и мотивиращ екип, който се ръководи от управителя на центъра г-жа Тодорка Статева. Над 1100 деца и близо 600 семейства са обхванати в дейностите и се възползват от професионализма на специалистите.
    Г-жа Статева сподели на нарочната пресконференция по проекта, че в началото е било много трудно да спечелят доверието на хората, особено в малките населени места. Сега вече самите те ги търсят, за да споделят проблемите си и да търсят заедно решението им.
     Заместник-кметът на община Велинград г-жа Светла Томова, заяви, че Център „Развитие” е доказал своето място в социалния живот на община Велинград с добрите специалисти и подпомагането на деца и семейства от различни уязвими групи, включително със здравословни, социални и битови проблеми и че бъдещото съществуване на Центъра изобщо не бива да се подлага на съмнение.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вашият коментар