ПОКАНА

0
269
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
     Съгласно изискванията на Закон за социалните услуги, Наредба за планиране на социалните услуги, отправям покана към жителите на община Велинград, НПО и всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и проект на предложение за национална карта на социалните услуги в частта за социалните услуги, предоставяни от община Велинград.
     Общественото обсъждане ще се проведе на 07.11.2023 г. от 14:00 часа в голямата заседателна зала на Туристически информационен център – Велинград. За тези, които нямат възможност да присъстват, могат да разгледат публикуваните материали на интернет страницата на община Велинград в раздел „Обяви“, подраздел „Обществено обсъждане“ и да отправят своите предложения и становища до 09.11.2023г. включително, както следва:
а) по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg
б) чрез отдел „ХСД“
в) чрез деловодството на община Велинград

Вашият коментар