Проект „Техническа помощ за община Велинград”

0
297
     В изпълнение на част от дейностите на проект „Техническа помощ за община Велинград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ се проведе специализирано обучение за обмяна на опит за прилагане на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие между общините Велинград и Сърница.
     Целта за провеждането и участието на служителите и на двете общини е повишаване капацитета им за изпълнение на функциите, свързани с успешното изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.
       Участие в обучението взеха и ВрИД кметът на община Велинград г-жа Светла Томова и кметът на община Сърница г-н Неби Бозов.

Вашият коментар