Противоепидемични мерки в област Пазарджик се удължават до 9 февруари

0
64

 

Със заповед РД-01-90/01.02.2024 директорът на РЗИ-Пазарджик д-р Димитър Савов удължава срока на протитвоепидемичните мерки на територията на област Пазарджик до 9 февруари /вкл./. Преустановяването на присъствения учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на областта остава до днес -2 февруари.
Спират се плановите консултации на здрави деца и бременни жени, профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари, както и посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Задължително е провеждането на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми на грип и ОРЗ, като откритите болни деца се връщат по домовете им. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Извършва се двукратна текуща дезинфекция на повърхности и помещенията се проветряват често.

Вашият коментар