Срокът за избор на съдебни заседатели е удължен до 23 февруари

0
242
     Процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Велинград и за Окръжен съд-Пазарджик се открива за всеки нов мандат от ОбС-Велинград. Срокът за набирането на кандидати е удължен до 16:00 часа на 23 февруари 2024 г. /петък/. Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Велинград, в сградата на ОА-Велинград на адрес: бул. „Хан Аспарух” №35, етаж 1, стая 7, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 часа.
     Кандидатът трябва да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години, да има настоящ адрес в общината и минимум средно образование, както и да не е осъждан за умишлено престъпление.
Необходимите документи за кандидатстване и повече подробности може да разберете от следния линк:
e-mail за информация: obsvelingrad@abv.bg

Вашият коментар