До 27 май деца може да кандидатстват за членове на Съвета на децата към ДАЗД

0
174

     Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

     За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с процедурата за избор. В него участват по двама представители от 28-те административни области в страната, както и 4 квоти за деца от уязвими групи и една за представител на децата, получили международна закрила в България.

     Право да кандидатства за член на съвета има всяко дете на възраст от 13 до 16 години включително, в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всички кандидатури се оценяват по определени критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умения за участие в дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Умения да мотивира и обединява деца от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
 • Детето да е получило международна закрила;
 • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

     Всяко дете кандидатства в общината по местоживеене /настоящ адрес/. За целта попълва формуляр за кандидатстване, който съдържа и кратко мотивационно писмо.

     Повече за процедурата по кандидатстване и необходимите формуляри, можете да видите ТУК:

 1. ФОРМУЛЯР_ЗА_КАНДИДАТСТВАНЕ
 2. МОТИВАЦИОННО_ПИСМО
 3. ПРОЦЕДУРА_СЪВЕТ_НА_ДЕЦАТА

Място и срок за подаване на документите:

Попълнените документи се подават на адрес: гр. Велинград, Община Велинград , бул. „Хан Аспарух“ №35, деловодство, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35 или по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg

Краен срок за подаване на документите – до 17.00 часа на 27.05.2024 г.

Телефон за допълнителна информация: 0885/ 78 28 00

Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“

Информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД

https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0

Вашият коментар