ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

0
48
     Поради интензивните валежи през последното денонощие и високото замътване на водата днес 18.04.2024г. от 08:00 до 14:00 часа водата няма да е годна за питейни нужди, а само за санитарно-битови нужди. Засегнати ще бъдат абонатите захранващи се от ПСПВ.
От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.

Вашият коментар