ПОКАНА

0
39

zaetos na horata

ПОКАНА

 

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ПО ПРОЕКТ

„Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА Е СКЛЮЧЕН административен ДОГОВОР ЗА предоставяне БЕЗВЪЗМЕЗДНА финансова помощ по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

С РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР  BG05SFPR002-2.005-0068-C01

 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG05SFPR002-2.005

АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ BG05SFPR002-2.005

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

    Община Велинград и екипът по проект „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“ имат удоволствието да Ви поканят да участвате в начална пресконференция за представяне на проекта.

    Събитието ще се проведе на 12 юни 2024 / сряда/, от 11:00 ч. в Малка заседателна зала на община Велинград, ет.2

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

Проект  „Aктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Велинград“, договор за БФП № BG05SFPR002-2.005-0068-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

 

 

 

 

Вашият коментар